Velkommen til Vellenes Fellesorganisasjon
Registrer opplysninger i dette skjema for å etablere medlemskap i Vellenes Fellesorganisasjon.
Først opplysninger om kontaktperson, og videre opplysninger om vellet. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vellenes Fellesorganisasjon formidler kun ut informasjon til kontaktpersoner som er relevant for velforeningsdrift og fakturering.
Dette gjøres via e-post, sms og brev. Informasjon om kontaktpersoner innhentes gjennom innmeldingsskjema, Brønnøysund, kommuner, eller fra medlemmets styre.

Informasjonen som lagres er navn, adresse, e-post, telefonnummer, kjønn og rolle i foreningen.
Dette lagres i Styreweb. Vellenes Fellesorganisasjon tar vare på kontaktpersonens informasjon fram til vi har fått beskjed om endring i medlemsforeningen.

Kontaktperson
Informasjon om vellet
Dersom vellet har egen postadresse
Dersom vellet har egen e-post adresse
For geografisk tilknytning
Frivillig - den enkelte husstand tegner seg som medlem
Pliktig - gjelder foreninger hvor medlemmene eier noe i felleskap eller er forpliktet til å være med å løse eller bekoste tiltak av felles interesse.
Antall husstander med medlemskap i vellet
Totalt antall husstander i vellets område
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.